Tác phẩm văn học

Tóm tắt Trường ca ĐAM SAN -dân tộc Êđê/ĐÃ CÓ TẤT CẢ sao còn ĐI BẮT NỮ THẦN MẶT TRỜI/văn học Việt Nam– Tóm tắt Trường ca ĐAM SAN -dân tộc Êđê: miêu tả những chiến công oanh liệt và khát vọng tự do của một tù trưởng trẻ tuổi tài năng lỗi lạc Đam San. Theo tục nối dây, thì Đam San phải lấy hai chị em Hơnhí và Hơbhí tuy chàng đã có người yêu. Đam San đánh thắng nhiều tù trưởng khác, cướp được nhiều của cải, súc vật…
– Tóm tắt Trường ca ĐAM SAN -dân tộc Êđê đã phản ánh những nét hiện thực xã hội tiêu biểu của dân tộc Ê đê trong một thời kỳ lịch sử mà các quan hệ thị tộc, bộ lạc và tàn dư của chế độ mẫu quyền còn đang phổ biến.

THƯ VIỆN TÁC GIẢ TÁC PHẨM là chuyên trang tóm tắt, tóm lược các tác phẩm, tác giả của Việt Nam và thế giới; là nơi những người yêu văn học có thể tra cứu một cách nhanh nhất nội dung và ý nghĩa, giá trị của tác giả, tác phẩm trên toàn thế giới.
#thuvientacgiatacpham

Nguồn: https://vanhaychutot.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.