(1) Bình luận

  1. Hạnh Hồ Đình nói:

    cái gì . mình thi co 10 diem mà tại sao ban thi hon 10 diem vậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.