Giải thích câu nói : Học, học nữa, học mãi

Đề bài: Giải thích câu nói của Lê Nin: Học, học nữa, học mãi Bài làm Lê Nin là một nhà cách mạng một nhà khoa học lỗi lạc của nước Nga, ông từng có một câu nói vô cùng nổi tiếng đó chính là "Học học nữa học mãi". Câu nói của Lê Nin … Read moreGiải thích câu nói : Học, học nữa, học mãi

DMCA.com Protection Status