Chứng minh câu tục ngữ Có công mài sắt có ngày nên kim

Đề bài: Chứng minh câu tục ngữ "Có công mài sắt có ngày nên kim" Bài làm Trong cuộc sống ai cũng có những ước mơ của của mình và chúng ta luôn muốn nỗ lực hết sức mình để thực hiện được ước mơ mà mình mong muốn. Tuy nhiên, trong cuộc sông luôn … Read moreChứng minh câu tục ngữ Có công mài sắt có ngày nên kim

DMCA.com Protection Status