Tác phẩm văn học

Sự thật sau tác phẩm văn học: Nam Quốc Sơn Hà và danh tướng Lý Thường KiệtBài thơ Nam Quốc Sơn Hà được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Thế nhưng ai là tác giả thì hiện tại chưa có nguồn sử liệu nào có thể chứng minh được, cho đến hiện tại Nam Quốc Sơn Hà có rất nhiều dị bản và nhiều bảng dịch khác nhau nhưng cái hồn thiêng của bài thơ vẫn không thay đổi. Hậu thế chúng ta biết đến bài thơ này vì nó gắn liền với tên tuổi có vị tướng tài ba trong lịch sử dân tộc Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.
Video có sử dụng hình ảnh của Đuốc Mồi và Đạt Phi Media.

Nguồn: https://vanhaychutot.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.