Tác phẩm văn học

Sóng | Xuân Quỳnh | Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường | Thơ Tình | Thơ Hay | TrueHappiness“Sóng” được sáng tác năm 1967 trong chuyên đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền (Thái Bình), là một bài thơ đặc sắc viết về tình yêu, rất tiêu biểu cho phong cách thơ Xuân Quỳnh. Bài thơ in trong tập Hoa dọc chiến hào (xuất bản 1968).

Nguồn: https://vanhaychutot.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.