Tác phẩm văn học

Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX Ngữ văn 12Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ 20 siêu ngắn Ngữ văn lớp 12 với đầy đủ các nội dung cần thiết và bám sát nội dung SGK đảm bảo hay và siêu ngắn.
Xem chi tiết bài soạn tại đây:
Phần mở đầu 00:00
0.18: Câu hỏi 1
0.57: Câu hỏi 2
4.03: Câu hỏi 3
6.06: Câu hỏi 4
7.33: Câu hỏi 5

Nguồn: https://vanhaychutot.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.