Tác phẩm văn học

SÂN KHẤU HÓA TÁC PHẨM VĂN HỌC – NHÓM 1 – TỔNG QUAN VỀ CÁC THỂ LOẠI VĂN XUÔI HƯ CẤU HIỆN ĐẠI VIỆT NAMVở kịch Sống chết mặc bay – Nhóm 1 – Học phần: Tổng quan về các thể loại văn xuôi hư cấu hiện đại Việt Nam – Đề tài: Đặc điểm truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1900 – 1945
Sân khấu hóa 3 tác phẩm:
. Đồng hào có ma – Nguyễn Công Hoan
. Kép Tư Bền – Nguyễn Công Hoan
. Sống chết mặc bay – Phạm Duy Tốn
—————————-
Kịch bản: Bích Lộc, Huỳnh Thơ
Chỉnh âm thanh: Phương Nam
Diễn viên:
. Dẫn truyện: Thục Vi
. Mấy cái người ác ác: Tuấn Anh
. Anh lính ăn bún đậu bị đau bụng: Phương Nam
. Chị Nuôi: Huỳnh Thơ
. Anh lính cầm dù cho quan: Đặng Đạt
. Anh lính bưng ghế và đập cái ghế dằn mặt quan: Thục Vi
. Kép Tư Bền: Bích Lộc
. Cha Tư Bền: Huỳnh Long
. Người diễn chung với Tư Bền: Huỳnh Thơ
. Người đi xem Tư Bền hát: Đặng Đạt, Lê Hương, Thu Hà, chị Mai
. Dân làng: Huỳnh Thơ, Lê Hương, Thu Hà, Bích Lộc
. Chơi bài với quan: Đặng Đạt, Lan Vi, chị Mai
. Cameraman: Chí Cường

Nguồn: https://vanhaychutot.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.