(3) Bình luận

  1. Đức huy Nguyễn nói:

    Treo đầu dê bán thịt chó

  2. Phim như hoạt hình

  3. Phét thật làm gì có vỏ công nào đâu lại giảng long thập bát chưởng chứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.