Tác phẩm văn học

MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC: THƠ, TRUYỆN/Hướng dẫn soạn văn 11– Trên nền tảng youtube, chỉ cần gõ nội dung bài học cần tìm kiếm kèm theo cụm từ “Thanh Tùng diễn đọc”
– Chuyên đọc diễn cảm các tác phẩm văn học trường học, hướng dẫn soạn, học các tác phẩm ấy và chia sẻ những nội dung mang tính văn học, nhân văn.
@Thanh Tùng diễn đọc văn học trường học

Nguồn: https://vanhaychutot.edu.vn

(1) Bình luận

  1. Cảm ơn thầy, bài giảng của thầy hay lắm ạ !!!😁😁

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.