Bài văn mẫu hay

Đọc Sách Giúp Bạn: Những bài văn mẫu lớp 6 hay nhất | Tả Người Mẹ Kính Yêu Của Em



“Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”

#hoconline
#baivanmauonline

Nguồn: https://vanhaychutot.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.