Tác phẩm văn học

Đất Nước | Nguyễn Khoa Điềm | Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường| Thơ Hay | True HappinessĐoạn trích “Đất nước” thuộc phần đầu chương V của Trường ca Mặt đường khát vọng, viết về sự thức tỉnh của tuổi trẻ đô thị miền Nam vùng tạm chiếm, xuống đường tham gia đấu tranh chống đế quốc Mĩ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nguồn: https://vanhaychutot.edu.vn

(1) Bình luận

  1. Thông Hoàng nói:

    Đúng là câu truyện có ý nghĩa chị Giang ạ❤

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.