(2) Bình luận

  1. Huy Đẹp Trai nói:

    Mong cô lm nhiều vd về văn 10

  2. Nguyễn Duy Bách nói:

    Xem đầu cô ơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.