(1) Bình luận

  1. Nguyễn Hiếu nói:

    Những cây thuốc đó thường mọc ở nơi nào vậy tran hien …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.