(4) Bình luận

  1. Đô Nguyễn Quang nói:

    anh oi đoc chom thoi

  2. ILove you

  3. Phong Phan Tùng nói:

    Minh cam bai van nay rat hay

  4. Giang Nguyễn Thị Hà nói:

    Bông cảm thấy bài văn này rất hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.