Tả căn phòng của em đang ở Bài làm Căn phòng của mỗi người là một “khoảng trời riêng”, là một “vương quốc bí mật” mà không phải ai cũng…